top of page

Coaching
zorientowany na rozwiązanie

Coaching prowadzony efektywnie związany jest z odnajdywaniem rozwiązań. Przyjmujemy w nim perspektywę przyszłości a nie przeszłości. Patrzymy do przodu a nie do tyłu.

Pytamy: jak możesz to zmienić?

Jak możesz to ulepszyć?

Jak możesz to zrobić lepiej?

A nie dlaczego to się wydarzyło i kto jest winny?

„Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności”

IFC

W coachingu zamiast koncentrować się na lepszym zrozumieniu problemu, koncentrujemy się na celach, rozwiązaniach, zasobach. Koncentrowanie się na rozwiązaniach umożliwia klientom osiąganie celów w krótszym czasie niż przy zastosowaniu innych metod.

 

Oczywiście coaching ma wiele nurtów, które w pewnym stopniu różnią się od siebie. Na moich sesjach stosuję narzędzia i techniki coachingu zorientowanego na rozwiązanie, w kierunku, którego byłam kształcona oraz artecoachingu czyli czasami korzystam również z narzędzi arteterapii, jeśli klient wyraża taką chęć i gotowość.

Jeśli:

Od zawsze tak miałam, że widziałam w ludziach potencjały, widziałam nierozwinięte talenty i niewykorzystane możliwości.

 

Podobno mam cechę przeceniania ludzi, a nie ich niedoceniania. To pozwala mi być bardziej efektywnym na sesjach.

PHOTO-2022-02-18-12-01-14 3.jpg
bottom of page